Garantija

1. Kokybės garantija suteikiama visoms mūsų prekėms. Ši garantija dar vadinama teisine arba gamykline garantija. Jos galiojimo terminas gali skirtis: kaip ir kitos sąlygos, laikotarpis yra nurodytas gaminio aprašyme ar kartu su nusipirkto produkto sąskaita-faktūra, kuri atitinka ir garantinį lapą.

2. Garantija įsigalioja nuo padangų pardavimo datos.

3. Garantija suteikiama nuo gamyklinių defektų (gamyklinio broko). Įmonės atsakingam darbuotojui ar, esant būtinybei, komisijai nustačius, kad padanga pažeista mechaniškai, buvo eksploatuota su netinkamo dydžio/tipo ar nekokybišku ratlankiu, netinkamu oro slėgiu padangoje, neteisingai sumontuota, taip pat esant netvarkingai automobilio važiuoklei, pretenzijos nepriimamos.

4. Padangų ridai garantija nesuteikiama

5. Garantija galioja nuo ratlankio nenumontuotai padangai.

6. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

7. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į artimiausios „Lipeikio įmonės Egzotika“ parduotuves (adresus galite rasti čia). 

8. Galimai nekokybiškos Prekės pirmiausia yra pateikiamos į Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisus, tik nustačius, kad Prekė yra nekokybiška Pirkėjo prašymas dėl nekokybiškos Prekės gali būti vykdomas.

9. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.

10. Iš garantinio aptarnavimo centro ir (ar) iš Pardavėjo neatsiimtos, garantiniam aptarnavimui perduotos prekės yra saugomos 3 (tris) mėnesius. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pranešimo Pirkėjui jo nurodytais kontaktais (telefonu, el. pašto adresu ar pan.) apie tai, kad Pirkėjas gali atsiimti prekę grįžusią iš garantinio aptarnavimo centro. Per numatytą terminą Pirkėjui neatsiėmus prekės, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti, Prekė gali būti utilizuojama.

11. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis nacionaliniais teisės aktais.

12. Primename, kad padangas reikia reguliariai balansuoti ir tikrinti oro slėgį jose.