Tomasz Młodawski  Varšuva, 14.01.2010

Michelin lengvųjų automobilių, komercinio transporto ir Off-Road padangų grupių produktų vadovas

 

Padangos yra sudarytos iš įvairių medžiagų ir gumos mišinių, kurie turi būtinas savybes tinkamam padangų funkcionavimui užtikrinti. Šių sudedamųjų medžiagų savybės bėgant laikui keičiasi. Kiekvienos padangos senėjimo procesas priklauso nuo daugybės elementų, tokių kaip: sandėliavimo ir eksploatavimo sąlygos (oro sąlygos ir temperatūra, apkrova, važiavimo greitis, slėgis padangoje, priežiūra ir tt.), su kuriais padanga susiduria per visą eksploatacijos laikotarpį. Sandėliavimo ir naudojimo sąlygos gali smarkiai skirtis, todėl konkrečios padangos tinkamumo naudojimui laiką nuspėti iš anksto yra neįmanoma.

Sandėliavimo metu vyksta senėjimo pracesai, tačiau jie yra labai maži lyginant su pokyčiais, kurie prasideda padangas sumontavus ir pradėjus eksploatuoti. Michelin per daugelį metų ištobulino sandėliavimo techniką, kuri garantuoja, kad prekybininkus padangos  pasiekia tinkamos būklės ir tinkamai tarnausiančios visą eksploatacijos laiką. Michelin grupės padangos gamyklos sandėliuose laikomos iki 3 metų, ypač kruopščiai kontroliuojamose sąlygose (temperatūra, drėgmė, šviesa...). Michelin taip pat yra nustačiusi atitinkamus padangų sandėliavimo reikalavimus ir standartus padangų prekybininkams, kurių jie turi laikytis.

Siekiant įvertinti lengvųjų automobilių padangų eksploatacinių savybių pokyčius Michelin bendradarbiaudama su autoritetingomis organizacijomis (pavyzdžiui, ADAC) per pastarąjį dešimtmetį atliko keletą testų lygindami naujas ir senesnes padangas (nuo 1 iki 4 metų senumo). Vertinant padangų ilgaamžiškumą ir patvarumą nebuvo nustatyta jokių esminių skirtumų tarp naujesnių ir senesnių padangų. Taip pat jokių reikšmingų skirtumų neužfiksuota ir rezultatuose ant šlapios ir sniegu padengtos dangos.

Vertinant padangų senėjimą labai svarbu atskirti kalendorinio padangos amžiaus (pagaminimo data) daromą poveikį nuo eksploatavimo metu atsirandančių pokyčių (fizinį ir cheminį sudedamųjų dalių senėjimą nuo pokyčių nulemtų važiavimo metu veikiant apkrovai bei kintant temperatūrai). Eksploatuojant padanga patiria milžinišką „stresą“ – kelio nelygumus, besikeičiančią temperatūrą, trinties jėgas ir kitas sąlygas, kurios neegzistuoja padangas sandėliuojant.

Senėjimo proceso eigą įtakoja du pagrindiniai veiksniai: vidinė dirbančios padangos komponentų temperatūra ir mechaninės jėgos ir apkrovos veikiančios padangą jos naudojimo laikotarpiu, kurios neveikia sandėliuojamų padangų. Viskas, kas pakelia padangos temperatūrą, pagreitina chemines reakcijas vykstančias padangoje; kuo aukštesnė temperatūra tuo aktyviau vyksta reakcijos ir senėjimo procesas. Remiantis temperatūros poveikiu cheminėms reakcijoms, galime teigti, kad vienerius metus naudota padanga, nuvažiavusi 19 000 km paseno tiek pat kiek ir 17 metų sandėliuota 21C temperatūroje padanga. Arba paimkime kitokį pavyzdį: naudojama padanga kas tris savaites pasensta tiek, kiek ir per vienerius metus pasensta sandėliuojama padanga, o 35 % per mažai pripūsta padanga per savaitę nusidėvi daugiau negu metus sandėliuota padanga. Todėl vairuotojai turėtų atkreipti dėmėsį į tai, kad jų saugumas daug labiau priklauso nuo padangos priežiūros ir naudojimo sąlygų visą eksplotavimo laikotarpį, nei nuo sandėliavimo amžiaus.

Michelin rekomenduoja bent kartą per metus padangas tikrinti specializuotuose padangų centruose ir keisti  naujomis jeigu eksploatuojamos padangos pagamintos daugiau nei prieš 10 metų. Per eksploatavimo laikotarpį padangos patiria daugybę įvairiausių smūgių, jėgų ir nepalankių sąlygų. Po dešimties metų praktiškai nebeįmanoma nustatyti visų veiksnių su kuriais padanga susidūrė per visą tarnavimo laikotarpį. Todėl Michelin, saugumo sumetimais, rekomenduoja nebenaudoti tokių padangų, nes nebegalima įvertinti jų tinkamumo naudojimui.

 

 

Bridgestone korporacijos informacija:

Padangų ilgaamžiškumas

Keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangų galiojimo laikas, įskaitant atsargines padangas.

Ši rekomendacija galioja keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangoms, pažymėtoms C, CP ar LT dydžių indeksais.

Už padangų priežiūrą visuomet atsako vartotojai. Jie patys turi nuspręsti, kada laikas keisti padangas. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog padangos gaminamos iš įvairių medžiagų ir gumos junginių, turinčių savybių, kurios būtinos, kad padangos tinkamai funkcionuotų. Laikui bėgant padangos savybės kinta. Kiekvienos padangos pokyčiai priklauso nuo daugybės veiksnių: oro, laikymo ir naudojimo sąlygų (apkrovos, greičio, oro slėgio, priežiūros ir t. t), kurie veikia padangą eksploatacijos laikotarpiu. Šie nuo naudojimo priklausomi pokyčiai yra labai skirtingi, todėl neįmanoma iš anksto numatyti konkrečios padangos tarnavimo laiko.

Štai kodėl vartotojams derėtų ne tik atlikti reguliarią keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangų, įskaitant atsargines, apžiūrą, bet ir reguliariai parodyti padangas kvalifikuotam specialistui, pvz., padangų pardavėjui, kuris įvertins padangų būklę ir tolesnio naudojimo galimybę. Penkerius ir daugiau metų naudojamos padangos turėtų būti apžiūrimos specialisto bent kartą per metus.
Raginame vartotojus atkreipti dėmesį ne tik į padangos vizualinę būklę ir slėgį, bet ir į darbo pakitimus, pvz., padidėjęs oro leidimas, garsas, vibracija, kurie reikštų, jog padangą reikia pakeisti, kol visiškai neišėjo iš rikiuotės.

Vien iš kalendorinio amžiaus nuspėti, kada reikėtų keisti padangas, neįmanoma. Kita vertus, kuo senesnė padanga, tuo didesnė tikimybė, kad ją reikės keisti dėl eksploatacijos laikotarpiu atsirandančių pokyčių ar kitų per apžiūrą arba naudojant pastebėtų defektų. Didžiąją dalį padangų reikia keisti nepraėjus 10 metų ir rekomenduojama pakeisti visas padangas, naudojamas daugiau nei 10 metų nuo gamintojo nurodytos pagaminimo datos, naujomis – tai tiesiog atsargumo priemonė, net jei tokios padangos atrodo tinkamos naudoti arba dar nesusidėvėjo. Ši rekomendacija nesumažina vartotojo atsakomybės už padangų keitimą laiku. Keisdami padangas, kurios buvo kartu su įsigyta transporto priemone, laikykitės gamintojo rekomendacijų (neviršykite 10 metų termino).

Kaip nustatyti padangos pagaminimo datą

Pagaminimo datą galima lengvai nustatyti pagal serijos numerį, esantį ant padangos sienelės.
Serijos numeris yra raidžių ir skaitmenų kodas, susidedantis iš 11 skaičių ir dažniausiai, bet ne visada, prieš juos esančio akronimo DOT (angl. – Department of Transportation – Transporto ministerija). Paskutiniai 4 serijos numerio skaičiai reiškia padangos pagaminimo datą.
Kaip parodyta žemiau, pirmi 2 skaičiai nurodo pagaminimo savaitę (ji kinta nuo 01 iki 52), o paskutiniai du skaičiai – pagaminimo metus.
Padangų, pagamintų iki 2000-ųjų, pagaminimo metai nurodomi vienu skaitmeniu (pvz., 189 reikštų 18-a savaitė, 1999).
1990–2000 metų laikotarpiu kai kurios padangos buvo žymimos trikampiu, rodančiu paskutinį serijos numerio skaičių, kad būtų galima jas atskirti nuo anksčiau pagamintų padangų.2008 m. birželio mėnesio rekomendacija (pakeičia 2006 metų rekomendaciją)

Šaltinis: www.bridgestone.lt